Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea profilului instituţiei, îmbunătățirea calităţii programelor educaționale, a cercetării ştiinţifice, precum și a serviciilor pentru studenți, creşterea reputaţiei şi a vizibilităţii UDJG din perspectiva poziției în clasamentele internaționale, sporirea portofoliului instituţiei referitor la oportunităţile de mobilitate pentru studenți și cadre didactice, precum și realizarea unei contribuţii semnificative asupra inserției profesionale și implicării în societate. 
Obiectivele specifice (OS)
OS.1. Promovarea ofertei educaţionale disponibile în limbi de largă circulaţie internaţională.
OS.2. Stimularea mobilităţii internaţionale a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor UDJG pentru creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, a posibilităţilor de constituire a unor echipe mixte de lucru în vederea sporirii performanţelor şi a vizibilităţii internaţionale.
OS.3. Îmbunătăţirea serviciilor pentru cadrele didactice şi studenţii internaţionali.
OS.4. Adaptarea şi armonizarea politicilor şi activităţilor instituţionale cu Planul strategic al UDJG.