Titlul proiectului: Internaţionalizare pentru dezvoltare instituţională la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Acronimul: IDEI (UGAL)
Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0349
Valoare finanțare aprobată: 280.000 lei
Sursa: Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI 2021)

Echipa proiectului:
Cătălin FETECĂU - Director de proiect
Florin SUSAC - Expert tehnic / calitate
Elena MEREUȚĂ - Expert colaborări instituţionale
Ciprian VLAD - Expert strategii universitare
Aurelia Daniela MODIGA - Responsabil financiar şi resurse umane
Georgiana IOJA - Expert bază materială
Liliana Celia RUSU - Expert relaţia cu studenţii şi activitatea doctorală
Daniela BORDA - Expert relaţii internaţionale 1
Luminiţa MORARU - Expert relaţii internaţionale 2
Antoanela Marta MARDAR - Expert lingvist 1 (lb. engleza)
Carmen ANDREI - Expert lingvist 2 (lb. franceza)
Daniela Aura BOGDAN - Expert informare publicitate
Adelina Simona OBREJA - Expert IT